Karim Hashem

AutoBio 
 
Mijn vader was een Palestijnse reporter voor Radio Nederland Wereldomroep, mijn moeder violist en pianist bij de grote orkesten.
In mijn schooltijd werd ik gesocialiseerd door provo en de Kabouters.
In de zeventiger en tachtiger jaren steeds langere verblijven in Frankrijk. Vanaf 1977 sterk actief in de kraakbeweging,  waar ik mijn liefde voor het grafische werk kon ontwikkelen. En ook door de vrije hand die mij als vormgever in de Melkweg werd geboden. Aldaar contacten met theaterlui en dichters. Vooral met de dichter Kristian Kanstadt ontstond een intensievere samenwerking. Daaruit ontstonden meerdere projecten met een nogal futuristische inslag. Gerealiseerd werd hiervan in het bijzonder het bruggedicht „Wibautotisme“.
Ik woon en werk tegenwoordig in Wenen.